Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Mỹ Quới 2

thị xã Ngã năm - Sóc Trăng
stg-nganam-thmyquoi2@edu.viettel.vn